Home   Index   Search   Contact Us

MSELENI HOSPITAL

Telephone: +27 (0) 35 574 1004
Fax: +27 (0) 35 574 1559
Email: Mseleni.PRO@kznhealth.gov.za
Postal Address: PO Sibaya Sibaya 3967
GPS co-ordinates: 32.55664417 | -27.1383742 Directions

Senior Management Team

  Mrs TR Sibisi : CEO
  Dr LL Hobe : Medical Manager
  Mr BZ Sibiya : HR Manager
  Ms BN Nkuna : Finance Manager
  MrSE Gumede : Systems Manager
  Mrs BP Mhlongo : M&E Officer
  Mr MX Ndlovu : Deputy Manager Nursing

  Vision: To provide holistic and affordable district health care service which is integrated to the District Health System

  Mission: Commitment to deliver holistic, high quality comprehensive health care to our community through preventive, promotive, curative and rehabilitative levels of Primary Health Care. Promoting personal development and health of both worker and community members.

  Services Offered

  • ART

  • Communicable diseases

  • Dental Clinic

  • Family planning

  • HCT

  • Hip replacement

  • Laboratory Services

  • MCWHC Services

  • MMC

  • Medical 

  • Mobile Clinics

  • Mortuary

  • Nursing Training

  • Obstetrics and Gynae

  • Occupational Therapy   

  • OPD Medical, Paediatrics, Surgical, Casualty and Trauma

  • Ophthalmic Services

  • Orthopaedics  

  • Paediatrics

  • Pharmacy

  • PMTCT

  • Primary Health Care Services

  • School Health Care Services

  • Social Worker   

  • Surgical

  • Telemedicine

  • Theatre and Sterilizing Department

  • X Ray/Ultra Sound

  Services in IsiZulu

  • Amagumbi okuhlizela nokuhlanzisisa

  • Emakhazeni

  • Esithombeni/Emafutheni

  • Ezenhlalakahle

  • Ezokwelapha ngokuzivocavoca

  • Ikhemisi

  • Imitholampilo

  • Imitholampilo engumahamba nendlwana

  • Izifo ezithathelwanayo

  • Iziziguli ezibonelwa ngaphandle nabalimele

  • Odokotela

  • Okuthinta ezempilo ezikoleni

  • Ucwaningo lwezempilo

  • Uhlelo lokusiza abantwana

  • Ukuhlizwa

  • Ukuhlolela igciwane lengculaza

  • Ukubelethisa

  • Ukuqeqeshwa kwabahlengikazi

  • Ukunakekelwa kwababelethile kanye nezingane

  • Ukunikezwa kwamaphilisi egciwane lengculazi

  • Ukuvikelwa ukutheleleka kwezingane ngegciwane

  • Ukusokwa kwabesilisa

  • Ukuxhumana ngezobuciko

  • Ukwelulekwa ngokuhlela umndeni

  • Usizo lwamathambo

  • Usizo lwasemehlweni

  • Usizo lwamazinyo

     

Mseleni Hospital is located in a remote part of Northern KwaZulu-Natal about 60km from the border of Mozambique. The local population is predominantly Zulu speaking.
Mseleni is a district hospital in Umkhanyakude. Map showing location of Mseleni hospital

Mseleni is situated in a low lying area, with temperatures reaching around 30c in summer (wet season: November to March ) and 20-25c in winter (dry season: June to August) [ Read More ]   Mseleni hospital new booking system

Passing of Dr Pieter Vos - first doctor to work at Mseleni hospital

Mseleni hospital wins Gold Award as Best Batho Pele Team of the year
Deputy Manager Nursing Mrs CT Fakude wins Gold Awards at Premier Service Excellence Awards
Mseleni hospital wins Gold at in the Batho Pele at the Premiers Service Excellence Awards
MEC for Health, Dr Sibongiseni Dhlomo crowns Mseleni hospital!
Dr Viljoen of Mseleni hospital receives Rudasa Doctor of the year award!
SAMA Awards Dr VG Fredlund for dedication to community health

Visiting hours: Mon-Fri: 11h00-12h00; 14h30-15h30, 16h45-17h45
Weekends: 11h00-12h00; 14h30-16h30

Hospital Newsletter    
 

Hospital Events    
 

The materials on this website may be copied for non-commercial use as long as our copyright notice and website address are included.
Copyright KwaZulu-Natal Department of Health, 2001

Site last edited on 20 December, 2023 

Disclaimer | KZN Department of Health

 | Disclaimer