Addington Hospital

Addington Hospital is a district and regional hospital with 471 beds and 2 200 staff, situated on South Beach, Durban.

 

 • Floor Plan of Addington Hospital
 • History Of Addington Hospital
 • Services Offered at Addington Hospital
 •  


  Hospital Senior Management Team

  DR M Ndlangisa - CEO

  Dr M Ndlangisa - CEO

  Dr A Aron - Medical Manager

  Dr A Aron - Medical Manager

  Mrs T Wanda - Nursing Manager

  Mrs BN Ndhlovu - Deputy Nurse Manager

  Mr S Mdleko - Acting HR Manager

  Mr S Mdleko - Acting HR Manager

  Mrs N P Nzuzu - Finance Manager

  Mr K N Ndlela - Deputy Director: Finance

  Mr C H Myeza - Systems Manager

  Mr C H Myeza - Systems Manager
  Telephone : 031 327 2000

  Fax : +27 (0) 31 368 3300

  Email :

  Postal Address : PO Box 977 Durban 4000

  Physical Address : Erskine Terrace South Beach Durban 4000

  Vision

  To endorse a compassionate and holistic patient-centred health service in partnership with the community of Ubuhlebezwe municipality.

  Mission Statement

  To render appropriate district hospital services in an effective, efficient, safe and professional manner within the available resources.

  • The implementation of and compliance with National Core Standards
  • Optimal, cost effective clinical outcomes for clients within the available resources
  • Attraction, retention and development of all staff.

  Core Value

  • Honesty
  • Courtesy
  • Caring
  • Compassion
  • Innovation
  • Accountability
  • Responsibility
  • Dedication
  • Enthusiasm
  • Cooperation

  Services- Usizo olutholakalayo

  Accidental and Emergency Services  Izimo eziphuthumayo
  Antanal/obstetrics clinic Ukunakekelwa kabazoxukuza
  Audiology services Ukunakekelwa kwezindlebe
  Breast clinic (OPDA) Ukunakekelwa amabele
  Cardiac Clinic Umtholampilo wenhliziyo
  Crisis Center Ukunikezela usizo kwabahlukumezekil
  Children`s Outpatient Dept Ezinganeni
  Colposcopy Umtholampilo wesibuka sibeletho somdlavuza
  Dental Clinic Emazinyeni
  Dermatology Kudokotela wesikhumba
  Dietetics Department Ukunakekelwa kwezokudla kahle
  ECG Department La kuhlolwa ukusebenza kwenhliziyo
  ENT Clinic Umtholampilo wamadlebe, amakhala, nomphimbo
  Gynae Clinic Umtholampilo wabesifazane
  Haemodialysis unit Ukwelashwa kwezinso
  HAST Clinic Ukwelwashwa kwegciwane lesandulela ngculaza
  Maternity and post-natal care Abakhulelwe nabatetile
  MOPD Ukwelashwa kwabagulayo
  Mortuary Emakhazeni
  Medical Reg Izifo eziyimbelekesela
  Occupational Health Clinic Umtholampilo wabasebenzi
  Occupational Theraphy Kwezosizo lokukhubazeka
  Oncology/Radiotherapy Ukulashwa kwesifo somdlavuza
  Orthopaedic Clinic (OPDB) Umtholampilo wamathambo
  Pharmacy Ikhemesi
  Psychiatry Deparment Ukuhlolelwa nokelashwakwezengqondo
  Physiotherapy Lapho kululwa amathambo omzimba
  Social Work Department Usizo lwezenhlalakahle
  Speech Theraphy Ukulungisa Ukukhuluma
  Stomal Theraphy Usizo lokuzikhulula
  Surgical Clinic Ukuhlolelwa ezokuhlinzwa
  TOP Clinic Ukuhushulwa kwezisu
  Theatre Lapho kuhlinzwa khona
  Ultrasound Department Emafutheni
  X-Ray Department Ezithombeni

     Visiting Hours

  Monday - Sunday

  14h00 - 15h00

  19h00 - 20h00

  Operating hours

  Outpatients Services- 07H30 to 16H00

  Emergency- 24 Hours


  Human Milk Banking


  Zimhlope
  If you have any questions, complaints, suggestions or compliments regarding Addington Hospital, please contact the Public Relations Officer:

   

  Name : Mrs Zimhlophe Jali

  Telephone Number : 031 327 2000

  Email :


  Quick Links

  This page last edited on 28 June, 2024

  The materials on this website may be copied for non-commercial use as long as our copyright notice and website address are included.

  Copyright 2014 - All Rights Reserved - KwaZulu-Natal Department of Health

  Disclaimer Website by KZN Department of Health